Tekst op de pagina kunt u groter maken door op Ctrl+ te klikken.

Uw verhaal gezocht…

Uw verhaal gezocht over Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg
De gemeente Katwijk is rijk aan erfgoed. Zichtbaar erfgoed is bijvoorbeeld het Castellum, de bollenschuren en Panbos. Nu zijn we op zoek naar onzichtbaar erfgoed: verhalen van u, uw ouders of misschien wel uw grootouders. Verhalen over vroeger die de geschiedenis van onze dorpen beschrijven en levend houden. Verhalen die het verdienen om door te worden gegeven. Vertel ook uw verhaal! Op www.katwijk.nl/erfgoed leest u hoe u uw verhaal met ons kunt delen.

Erfgoedkaart

Om al het materiële erfgoed vast te leggen werkt de gemeente aan een Erfgoedkaart. Op deze digitale kaart komen monumenten en archeologische vondsten te staan, maar ook musea en waardevolle gebieden, zoals de Boulevard. Ook uw verhaal verdient een plek op de Erfgoedkaart. Deze Katwijkse Erfgoedkaart wordt in de loop van het jaar via internet toegankelijk gemaakt.

 

Wat is erfgoed? Onder erfgoed vallen alle sporen uit het verleden die in het heden zichtbaar en tastbaar aanwezig zijn. Dit zijn bijvoorbeeld voorwerpen in musea, archeologische vondsten, monumenten, maar ook archieven en landschappen. De verhalen die aan deze voorwerpen verbonden zijn, de gebruiken en gewoontes, maken ook deel uit van ons erfgoed.