Tekst op de pagina kunt u groter maken door op Ctrl+ te klikken.

Raad op bezoek in Rijnsburg

Wijkraad Rijnsburg gastheer voor college B & W

Op dinsdag 20 juni was het college van B & W met de nieuwe Burgemeester Cornelis Visser, te gast in Rijnsburg. Zij lieten zich in de middag door de wijkraad bijpraten over de ontwikkelingen in Rijnsburg.

Vervolgens is het gezelschap op de fiets langs een aantal projecten gereden en ter plaatse werd uitleg gegeven door de projectleider van de gemeente over de laatste ontwikkelingen.

Onderstaande projecten waren onderdeel van het programma:

  • Bezoek aan het schoolplein van de Wilhelminaschool waar in samenwerking tussen de school en de gemeente een nieuwe speelplek is gerealiseerd.
  • Bezoek aan plan de Horn waar verschillende bouwplannen worden gerealiseerd: De Hornpoort is net klaar, De Hofjes zijn nog in aanbouw en met de eerste fase van De Horn is recent gestart.
  • Vervolgens werd de Bloem bezocht: Een bouwplan op de locatie van de oude bloemenveiling wat inmiddels zover gevorderd is dat het een goede indruk geeft van hoe het plan er straks uit gaat zien. Een plan van een projectontwikkelaar die de openbare grond straks aan de gemeente overdraagt.
  • Tot slot een bezoek aan Frederiksoord, een wijk uit de jaren 60-70. De gebiedsgerichte aanpak geeft een goed beeld van hoe het was en hoe het wordt.
  • Image_1

Na het middag programma was er ook nog een avondprogramma in de Burgt. Alle inwoners van Rijnsburg werden in de gelegenheid gesteld om met het college van B & W in gesprek te gaan over de onderwerpen die men bezig houdt. Tevens een mooie gelegenheid om kennis te maken met de nieuwe Burgemeester.

De wijkraad kijkt tevreden terug op dit bezoek, waarbij het mogelijk was om op een informele sfeer de Rijnsburgse onderwerpen onder de aandacht te brengen.