Wat doet de wijkraad?

De Wijkraad Rijnsburg is een onafhankelijk adviesorgaan dat de afstand verkleint tussen inwoner en de gemeentepolitiek.

Laatste nieuws

Melding buitenruimte?

Ziet u een gebrek aan uw woon- en leefomgeving, bijvoorbeeld rondslingerend zwerfvuil, slechte of kapotte bestrating, een kapotte lantaarnpaal, vernieling en/of overlast, afgewaaide takken? Geef het door aan de gemeente zodat het gebrek snel hersteld kan worden.

Onze projecten