Tekst op de pagina kunt u groter maken door op Ctrl+ te klikken.

Aanpak meeuwenoverlast

Bestrijding meeuwenoverlast weer van start

Help mee meeuwenoverlast te voorkomen

 

De bestrijding van de meeuwenoverlast wordt in 2017 weer voortgezet. De gemeente zet dit jaar vooral in op het ongeschikt maken van broedplaatsen, het verstoren van broedplaatsen en het dompelen van eieren in olie. Er worden twee nieuwe bestrijdingsmethoden getest: het plaatsen van een nestkast voor slechtvalken en het spannen van schrikdraden. U kunt zelf ook mee helpen aan de vermindering van de meeuwenoverlast. Het belangrijkste is dat u de meeuwen niet voert en dat u uw afval in de afvalbakken gooit.

Om meeuwenoverlast doeltreffend te bestrijden is zowel passieve als actieve bestrijding nodig. Een milieubeheerbedrijf coördineert in opdracht van de gemeente Katwijk de bestrijding van de meeuwenoverlast. Zij gebruiken verschillende actieve bestrijdingsmethoden. Binnen de grenzen van de ontheffing van de Flora- en Faunawet (die nu is opgenomen in de Wet Natuurbescherming) mogen zij:

·         broedplaatsen ongeschikt maken;

·         broedplaatsen verstoren:

·         eieren in olie dompelen. Hierdoor komen er geen jonge meeuwen uit deze eieren.

De ecologen van het milieubeheerbedrijf adviseren ook bewoners bij overlast hoe zij broedplaatsen ongeschikt kunnen maken en hoe zij zich kunnen beschermen tegen agressieve meeuwen.

Proef met nieuwe bestrijdingsmethoden

Naar aanleiding van een vorig jaar gehouden informatieavond wordt het idee van een inwoner dit jaar voor het eerst uitgetest. Op een hoog gebouw komt een nestkast voor een slechtvalk. Het foerageren van de slechtvalk kan meeuwen verjagen. Dit jaar start ook een proef om te onderzoeken of in Katwijk schrikdraad een effectieve methode is om meeuwen die willen gaan nestelen, weg te jagen. De dunne roestvrijstalen draden komen op het dak van een ander hoog gebouw. Wanneer de meeuw met de draad in contact komt krijgt hij een ‘tikje’. Dit gaat hij niet associëren met de draad maar het met gebouw. Het beoogde effect is dat de meeuw wegblijft van het gebouw. De spanning die op de draden staat is niet schadelijk voor de meeuwen. De gemeente is in gesprek met de woningbouwvereniging over de plaatsing van de nestkast en het schrikdraad.

 

Wat kunt u zelf doen? Het is belangrijk dat u de meeuwen niet voert en dat u uw afval in de afvalbakken gooit. Meeuwen komen af op etensresten en worden door hun aangewakkerde eetlust ook steeds brutaler, agressiever en luidruchtiger. Dit gedrag wordt als de meest ernstige overlast ervaren. Daarnaast kunt u netten of draden spannen die een eventuele broedplaats (op een plat dak) onbereikbaar maken. De actieve bestrijding wordt uitgevoerd op basis van meldingen van overlast. Dus blijft u deze vooral doorgeven via onze website: www.katwijk.nl/meeuwen.