Tekst op de pagina kunt u groter maken door op Ctrl+ te klikken.

Nieuws rotonde Noordwijkerweg

De aanleg van de rotonde op de kruising Noordwijkerweg – Voorhouterweg is in voorbereiding. De gemeente verwacht het werk in juli te kunnen gunnen. De aannemer start naar alle waarschijnlijkheid rond 1 september met de werkzaamheden.

Inloopbijeenkomst

De aanleg van de rotonde duurt waarschijnlijk tot november 2017. In het bestek is vastgelegd dat alle op het kruispunt aansluitende wegen altijd bereikbaar moeten blijven tijdens de uitvoeringsperiode. De bereikbaarheid van de woningen en bedrijven is hiermee gegarandeerd. Wel zult u van de werkzaamheden hinder ondervinden, bijvoorbeeld doordat verschillende verkeersstromen om beurten over dezelfde rijstrook moeten rijden. Na de zomervakantie organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst.

Kunstwerk rotonde

De middencirkel van de rotonde wordt ingericht met groen in combinatie met een kunstwerk. De kunstcommissie – waarin drie bewoners uit de omgeving zitting hebben – is bij elkaar geweest, en heeft de eerste stappen gezet om tot een voorstel voor het kunstwerk te komen. Een aantal kunstenaars is inmiddels gevraagd om met ideeën voor dit kunstwerk te komen. Binnenkort worden deze ideeën in de kunstcommissie besproken, en wordt er een keus gemaakt wel idee verder wordt uitgewerkt. Het is dan afhankelijk van de productietijd van het kunstwerk wanneer de middencirkel van de rotonde volledig kan worden ingericht.

Onderhoud brug Noordwijkerweg

Los van de aanleg van de rotonde vinden er onderhoudswerkzaamheden plaats aan de Noordwijkerwegbrug (de brug over het Oegstgeester Kanaal). De werkzaamheden en bijkomende verkeersmaatregelen worden afgestemd op het werk aan de rotonde. Naar verwachting is het noodzakelijk de brug gedurende twee dagen volledig af te sluiten voor alle verkeer. Waarschijnlijk vindt deze afsluiting plaats aan het einde van de zomervakantie. Over deze werkzaamheden, de exacte datum en de omleidingsroutes volgt te zijner tijd nog informatie.

Maatregelen Voorhouterweg/Bankijkerweg

Tijdens de informatiebijeenkomst op 14 september jl. over het ontwerp van de rotonde is ook een eerste schetsontwerp getoond van de herinrichting van het aansluitende deel Voorhouterweg/Bankijkerweg. Dit betreft een apart project en staat los van de rotonde. De tijdens de bijeenkomst gemaakte opmerkingen zijn betrokken bij de nadere uitwerking van dat gedeelte. De verwachting is dat in de tweede helft van dit jaar hierover nadere informatie volgt.