Tekst op de pagina kunt u groter maken door op Ctrl+ te klikken.

Wijkraad Rijnsburg

Wijkraad Rijnsburg: Wij zijn de schakel tussen bewoners en gemeente

U heeft vast weleens gehoord van Wijkraad Rijnsburg. Zij hebben iets met de gemeente te maken, en soms zijn ze betrokken bij activiteiten zoals de laatste Kerst-Inn, gehouden in het centrum van Rijnsburg. Maar Wijkraad Rijnsburg is meer.

‘We zijn eigenlijk de boodschapper van de Rijnsburgers naar het gemeentebestuur en andersom’, vat vicevoorzitter Ben van den Nouland in het kort de inzet van de Wijkraad samen. ‘Dit contact willen we eigenlijk intensiveren, want naar onze mening is er veel meer uit te halen’, vult medebestuurder Johan van Egmond, secretaris van de wijkraad, aan.

Onafhankelijk

Naar aanleiding van de gemeentelijke fusie in 2006 is Wijkraad Rijnsburg op 20 maart 2007 benoemd door het bestuur van de gemeente Katwijk. Er is ook een Wijkraad Valkenburg, Hoornes, Katwijk aan Zee en Katwijk aan den Rijn. Het doel van een wijkraad is het onderhouden van contacten met de gemeente en de inwoners.

‘Als Wijkraad zijn wij neutraal. Wij zijn niet gebonden aan een politieke partij of religie. En we zijn onafhankelijk’, laat Ben weten. ‘Een belangrijk doel van de Wijkraad is om de leefbaarheid en de leefomgeving in de gaten te houden. Gevraagd en ongevraagd spreken wij het College van Burgemeester en Wethouders aan over allerlei onderwerpen zoals: wonen, werken, welzijn, verkeer en vervoer, recreëren en veiligheid. Eigenlijk over alles wat de openbare ruimte en de leefbaarheid in het dorp betreft’, vult Johan aan.

Maar ook de inwoners van Rijnsburg kunnen de Wijkraad aanspreken. Ben hierover: ‘Zij kunnen aandacht vragen voor bepaalde zorgen in de leefomgeving. Of met suggesties komen voor verbeteringen’. ‘Wij als Wijkraad kunnen geen beloften doen, maar kunnen wel bij de gemeente aankloppen en mogelijk bemiddelen’, voegt Johan toe.

Iedere Wijkraad beschikt over een wijkbudget, welke naar eigen inzicht kan worden besteed. Als voorbeeld noemt Van den Nouland een financiële ondersteuning aan Buurtvereniging Bestevaer en Irissenstraat voor een activiteit tijdens Paardenmarkt. Maar ook Stichting Open Tuinen Rijnsburg, en het Dorpshuis hebben een gift ontvangen om hun activiteiten op te starten.  ‘Via onze website kan men een subsidieaanvraag indienen. Ter goedkeuring bekijken we of het initiatief bijdraagt aan de identiteit en/of de leefbaarheid van Rijnsburg’, aldus Johan.

Betrokken

Het bestuur van Wijkraad Rijnsburg telt 8 leden. ‘We zijn op zoek naar twee nieuwe mensen die ons bestuur kunnen versterken. Als affiniteit stellen we dat nieuwe leden zich betrokken voelen bij Rijnsburg en haar inwoners’, nodigt de vicevoorzitter uit. De Wijkraad komt zes keer per jaar bijeen. Met de andere wijkraden bespreken we drie keer per jaar tal van gemeentelijke zaken.

Johan: ‘Voor wat betreft de toekomst stelt Wijkraad Rijnsburg zich als doel meer naar de inwoners toe te komen. We willen meer connectie met de Rijnsburgers. Wie daar ideeën of suggesties voor heeft kan altijd contact met ons opnemen. Dit kan via www.wijkraadrijnsburg.nl. Of stuur een mail naar: info@wijkraadrijnsburg.nl.

DSC02127 (2) [800x600]