Tekst op de pagina kunt u groter maken door op Ctrl+ te klikken.

Overleg afval

Overleg afval…

Op uitnodiging van beleidsmedewerker Saskia van Agteren en afval coördinator Rob Kloos van de gemeente Katwijk is er een overleg georganiseerd met de wijkraden om mee te praten over `mogelijkheden afvalinzameling per wijk`.
Ook de wijkraad van Rijnsburg is met de gemeente in gesprek gegaan.
Het rijk eist van de gemeente dat de hoeveel restafval afneemt door de tarieven daarvoor enorm op te schroeven. Linksom of rechtsom moet er iets gebeuren anders  zullen de kosten enorm toenemen.

We hebben o.a. besproken:

Hoe kunnen we er met elkaar voor zorgen dat de aanvoer van het restafval (dat het duurste is om te verwerken) zo min mogelijk is?
Wellicht dat de gemeente gebruik gaat maken van een tariefsysteem om het restafval te gaan beperken.
Hoe kunnen de huidige  beschikbare containers zo efficiënt mogelijk ingezet worden.
Hoe kan het afval verwerkt worden zodat het minder belastbaar is voor het milieu en de kosten beheersbaar blijven.

In het gesprek zijn er vele mogelijkheden, tips en adviezen met elkaar doorgenomen. De gemeente speekt met alle 5 de wijkraden en komt in juli met een advies over het afval inzamelen.

 

Image_001