Tekst op de pagina kunt u groter maken door op Ctrl+ te klikken.

Wijkraad in gesprek met wethouder Nagtegaal

Wijkraad Rijnsburg in gesprek met wethouder Nagtegaal

Op dinsdag 9 juni jl. heeft in de Burgt een goed gesprek plaatsgevonden met wethouder Nagtegaal over onderwerpen waar de wijkraad over bijgepraat wilde worden.

Uiteraard stond het onderwerp Brouwerstraat (en de doorstroming van het verkeer door Rijnsburg) hoog op de agenda. Hierbij ook meegenomen de kruising Oegstgeesterweg – Oranjelaan – Valkenburgerweg i.c. de verkeerslichten!

De wethouder heeft samen met zijn ambtenaar (een verkeerskundige) aangegeven dat dit een zeer lastig en moeilijk onderwerp is. In de komende periode zal de verkeerskundige met betrokkenen (bewoners, bedrijven en de wijkraad in gesprek gaan om te bezien wat wenselijk en mogelijk is.
Aansluitend zal er een advies volgen dat de wethouder met de gemeenteraad zal gaan bespreken. De maanden juli en augustus (2020) zijn genoemd om duidelijkheid te scheppen.

Voor de wijkraad is het belangrijk dat er nu eindelijk een standpunt wordt ingenomen waarmee we verder kunnen. Een veilige Brouwerstraat is hierbij het uitgangspunt.

Tijdens het gesprek is ook gesproken over de bijzondere situatie van het plein aan het Noordeinde (voor het Eetkafé). Dit plein is erg onoverzichtelijk voor de fietsers en voetgangers met alle gevolgen van dien. Echter, volgens de huidige verkeersinrichting (30 km zone) is deze constructie wel goed uitgevoerd.

De wijkraad en gemeente zijn het overigens wel met elkaar eens dat deze situatie niet wenselijk is. De verkeerskundige heeft aangegeven dat hij met een advies gaat komen om de verkeersveiligheid voor alle partijen te verbeteren. Uiteraard is de wijkraad blij met deze toezegging en wacht zijn bevindingen af.

Naast deze onderwerpen is de wijkraad o.a. bijgepraat over de plannen rondom de groenvoorzieningen; de nieuwbouw Frederiksoord-zuid en het fietsbeleidsplan (oversteek bij rotondes).

Belangstelling wijkraad
Heeft u vragen aan de wijkraad over onderwerpen die aandacht verdienen dan kan contact met ons opgenomen worden via het mail adres : info@wijkraadrijnsburg.nl

De wijkraad nog een vacature openstaan om het team te versterken. Wellicht een kans om met uw/jouw expertise hier een toegevoegde waarde in te kunnen zijn. Kijk voor aanvullende informatie ook onze website www.wijkraadrijnsburg.nl

Image_001