Tekst op de pagina kunt u groter maken door op Ctrl+ te klikken.

Cultuurcentrum in de Burgt Rijnsburg

De wijkraad Rijnsburg is positief over de eventuele vestiging van het cultuurbedrijf in de Burgt te
Rijnsburg.
Wij denken dat dit een zeer positieve, sociale en creatieve impuls kan zijn voor onze dorpskern.
Het gebouw kan een uitstekende locatie zijn voor de diverse instellingen die de gemeente wil
huisvesten.
De Burgt is goed bereikbaar en wellicht goedkoper aan te passen dan andere locaties.
Kortom wij juichen dit plan toe.
Wel maken wij ons grote zorgen over de huidige huurders en verwachten dat er met hen goede
afspraken worden gemaakt over een voor hen passende en acceptabele oplossing.