Tekst op de pagina kunt u groter maken door op Ctrl+ te klikken.

Buslijnen Rijnsburg

Het voornemen van busmaatschappij Arriva om de frequentie van buslijn 37/38 door Rijnsburg te verlagen naar 1 x per 2 uur heeft geleid tot de volgende reactie van de wijkraad.
Als wijkraad vinden wij dit voornemen onacceptabel.
Wij willen ter illustratie wijzen op het feit dat er de afgelopen jaren sprake is van een patroon aan verslechteringen met betrekking tot deze buslijn. Zo’n 8 à 10 jaar geleden had deze buslijn nog een frequentie van 4x per uur. Dat is de afgelopen jaren steeds minder geworden tot het huidige voornemen van 1x per 2 uur! Arriva noemt als reden het beperkte gebruik van deze lijn.
Het is toch niet zo verwonderlijk dat dit gebruik afneemt met zo’n lage frequentie. Dit leidt immers tot lange wachttijden voor de reiziger of heel onvoordelige aankomsttijden. Op deze wijze worden de reizigers uit de bus gejaagd en in de auto en wordt de bezetting vanzelf minder als gevolg hiervan. Zo kom je in een vicieuze cirkel terecht en is er geen sprake meer van volwaardig openbaar vervoer. Arriva geeft aan dat de reizigers ook gebruik kunnen maken van R-Net. De haltes hiervan liggen echter op aanzienlijke afstand van het dorp en zijn dan ook met name voor ouderen of mensen die slecht ter been zijn en die op het openbaar vervoer zijn aangewezen geen alternatief.
Wij hebben dan ook een dringend beroep gedaan op Arriva om van dit voornemen af te zien en hebben ook onze steun uitgesproken aan B&W met betrekking tot hun actie richting Arriva.