Afsluiting ‘De Dijk’

NieuwsVerkeer

Voor de locatie bekend in Oegstgeest als ‘de Almondehoeve’ zijn nieuwbouwplannen in de maak. Gemeente Oegstgeest wil hieraan haar medewerking verlenen. Als voorwaarde stellen zij dat dit gebied goed toegankelijk is voor verkeer. Gemeente Oegstgeest heeft verkeersbureau Goudappel opdracht gegeven de verkeerstoegankelijkheid en ontwikkelmogelijkheden van de locatie ‘Almondehoeve’ te onderzoeken. Het verkeersplan is op 5 maart tijdens een beeldvormende vergadering met belanghebbenden besproken.

Het advies aan de gemeente Oegstgeet is om de Almonderweg permanent af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer bij de onderdoorgang van de A44. Dit verhoogt de verkeersveiligheid voor het langzame verkeer.

Meer nieuws