Over ons

Elke wijk heeft zijn eigen wijkraad. De wijkraad is een onafhankelijk adviesorgaan dat het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd adviseert op het gebied van leefbaarheid en de leefomgeving.

De wijkraad bestaat uit mensen die goed bekend zijn met hun wijk. Ze zijn meestal lid van verenigingen en groepen die actief zijn in de wijk. Daardoor weten zij wat er leeft in de wijk en welke onderwerpen belangrijk zijn voor de bewoners en ondernemers in de wijk.

De wijkraad draagt bij aan het in stand houden en versterken van het identiteit en de leefbaarheid van de eigen wijk.

Voorzitter Ben Kijk in de Vegte

Voorzitter Ben Kijk in de Vegte

Doel wijkraad

De wijkraad overlegt regelmatig met de gemeente. De wijkregisseur is als adviseur namens de gemeente betrokken. Onderwerpen als leefbaarheid, veiligheid, verkeer en voorzieningen in de wijk staan op de agenda.

Daarnaast is de wijkraad ook betrokken bij:

  • bewoners (-platforms)
  • buurtverenigingen
  • organisaties
  • ondernemers

De wijkraadsleden

Lees ons wijkreglement