Nieuwe leden gezocht voor de wijkraad.

NieuwsWijkraad

De Wijkraad van Rijnsburg wil zich versterken en zoekt daarvoor twee nieuwe leden. We zoeken mensen met hart voor het dorp die willen meebouwen aan de samenhang tussen bewoners in de wijk en zich willen inzetten voor het behouden en versterken van de eigen identiteit en voorzieningen. Vind je het leuk om hierover mee te denken, contacten te onderhouden met andere bewoners, de gemeente en maatschappelijke partijen of wil je je inzetten voor een concreet project, meld je dan aan bij de voorzitter van Wijkraad Rijnsburg: Albert Heus.

Vanwege het evenwicht in de raad, nodigen wij bewoners van alle leeftijden uit te reageren. Wie zijn wij: De wijkraad is een onafhankelijk adviesorgaan dat het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd adviseert op het gebied van leefbaarheid en de leefomgeving. De wijkraad bestaat uit mensen die goed bekend zijn met hun dorp. Ze zijn meestal lid van verenigingen en groepen die actief zijn in de wijk. Daardoor weten zij wat er leeft en welke onderwerpen belangrijk zijn voor de bewoners en ondernemers in Rijnsburg. De wijkraad draagt bij aan het in stand houden en versterken van de identiteit en de leefbaarheid van de eigen leefomgeving.

Meer nieuws