Vragenlijst van Stichting Nationaal Park Hollandse Duinen

Kunst & Cultuur

Nationaal Park Hollandse Duinen is een waardevol gebied waar veel
van onze inwoners graag recreëren. Dit biedt kansen, maar kent zeker
ook uitdagingen. Vragen van Stichting Nationaal Park Hollandse Duinen en
de provincie zijn bijvoorbeeld: hoe zorgen we ervoor dat bezoekers zich
spreiden en er niet te veel bezoekers tegelijkertijd een toeristische of
recreatieve locatie bezoeken? En hoe kunnen we bezoekers (toeristen en
inwoners) een goede ervaring bieden met minimale belasting van de
natuur? Om deze balans tussen natuurbescherming en -beleving te bewaken
zijn Stichting Nationaal Park Hollandse Duinen en de provincie
Zuid-Holland het project bezoekersmanagement gestart.
Als onderdeel van het project worden ook de inwoners die woonachtig zijn
in het gebied van het Nationaal Park bevraagd. Dit wordt gedaan aan de
hand van een online enquête.
De vragenlijst kunt u hier vinden: https://diy.smartallies.nl/s/nl/62cff85839ba5

Meer nieuws