Wijziging buslijn 37

NieuwsVerkeer

Vorig jaar juli heeft de wijkraad in een ingezonden brief mededeling gedaan van het feit dat busmaatschappij Arriva voornemens was de frequentie van buslijn 37 door Rijnsburg te verlagen van 1x per uur naar 1x per 2 uur.

Wij vonden dit als wijkraad onacceptabel en hebben dan ook onze bezwaren hiertegen kenbaar gemaakt aan Arriva en Burgemeester en wethouders. In een eerste reactie heeft Arriva toen laten weten niet bereid te zijn van dit voornemen af te zien.

Een dezer dagen zagen wij op de website van Arriva tot onze verrassing dat er een wijziging gaat plaats vinden met betrekking tot buslijn 37. Buslijn 37 gaat namelijk verdwijnen per 9 januari van dit jaar en in de plaats daarvan komt buslijn 90. Deze buslijn komt vanuit Lisse en gaat via Noordwijkerhout, Noordwijk en Katwijk naar Rijnsburg en volgt vervolgens de route van de oude buslijn 37 naar Leiden. Dit wordt een 1 uur dienst. Dit betekent dus dat de bus net als voorheen 1 x per uur blijft rijden met dien verstande dat het (een uitgebreide) lijn 90 in plaats van lijn 37 wordt. Hiermee is de aanvankelijk voorgenomen verslechtering van het busvervoer voor westelijk Rijnsburg tot onze tevredenheid van de baan.

Meer nieuws